AKTUALNA EDYCJA FESTIWALU

O SZTUCE NAIWNEJ

Art Brut, outsider art, sztuka naiwna, plastyka nieprofesjonalna – to tylko niektóre określenia sztuki amatorskiej, której podział jest umowny ze względu na to, że granice między tymi pojęciami są płynne, a różnice nieostre. Powszechnie przyjęta definicja mówi jednak, że sztuka naiwna to nic innego jak prostolinijne przedstawianie rzeczywistości, zazwyczaj przez artystów bez wykształcenia akademickiego. Łacińskie tłumaczenie słowa naiwny oznacza wrodzony, naturalny.

Za kolebkę omawianego nurtu uchodzi Francja. Anatole Jakovsky, fundator Międzynarodowego Muzeum Sztuki Naiwnej w Nicei (1982), jako pierwszy zdefiniował sztukę naiwną. Na podstawie badań prowadzonych na sześciu kontynentach zdołał dowieść, że w sztuce naiwnej nie chodzi ani o styl, ani o szkołę. Na całym świecie można bowiem znaleźć artystów, rozwijających wszelkie walory „tego, co wrodzone”, w przeciwieństwie do malarzy, których talent bazuje na „tym, co nabyte”. Działania Jakovsky’ego rozrzeszyły kanon malarzy nurtu naiwnego, do którego początkowo należało tylko pięciu malarzy francuskich: Rousseau, Seraphine, Bouchanta, Vivina i Bombois.

Plastyka nieprofesjonalna nie przynależy ani do kultury niskiej, ani do wysokiej. Oderwanie jej od oficjalnych kierunków, nurtów i stylów czyni ją w pełni niezależną. Sztuka naiwna jest przede wszystkim spontaniczna. Jej twórcy najczęściej przedstawiają świat na podstawie tego, co widzą albo tego, co zanotowali w pamięci. Często ich wizja świata jest idealistyczna. Artyści starają się opowiedzieć wszystko jak najpiękniej, używając całej gamy żywych kolorów, płaskiej plamy i wyraźnego konturu. Wspólnym mianownikiem prac artystów naiwnych jest także niezwykła dbałość o szczegóły, silna ekspresja, instynktowny dobór form i techniki. Kolejną ważną cechą sztuki naiwnej jest widoczny regionalizm – artyści często umieszczają swoje symboliczne i fantastyczne wizje na tle krajobrazu, charakterystycznego dla miejsca, w którym mieszkają. Artystów nieprofesjonalnych cechuje też szczerość, bogata wyobraźnia, pomysłowość i wielkie poświęcenie. W swoich pracach jednoczą oni pierwiastki obyczajowości i codzienności z aspektami duchowymi
i fantastycznymi.

Choć czasem sztuka naiwna jest niesłusznie spychana poza margines „prawdziwej sztuki”, to nieodmiennie porusza tych, którzy poświęcili jej choćby chwilę zainteresowania. Poza tym nurt naiwny wpływa artystyczne kierunki, mody i tendencje, zaś artystów-akademików stymuluje do poszukiwań i przekraczania estetycznych barier. Prace artystów naiwnych zachęcają widza do porzucenia rutyny patrzenia i odbycia podróży po nieznanych zakamarkach wyobraźni oraz mrocznych i tajemniczych ścieżkach emocji.

KOLUMBIA JAKO KRAJ PRZEWODNI

Kolumbia położona jest w północno-zachodniej części Ameryki Południowej i jest prawie cztery razy większa od Polski. Odległość pomiędzy Bogotą – stolicą Kolumbii, a Katowicami wynosi blisko 9 848 km w linii prostej. Warto pamiętać o przejawiających się do dziś wzajemnych oddziaływaniach dawnej kultury Inków z kulturą europejską, która napłynęła wraz z konkwistadorami. Początki sztuki na tym obszarze sięgają 19 500 lat i związane są z malarstwem jaskiniowym  osadników z gór Chiribiquete. Podczas XII Art Naif Festiwalu pragniemy zaprezentować kulturę i sztukę w Polsce praktycznie nieznaną, a z pewnością wartą poznania. Mamy nadzieję, że przybliżenie specyfiki tego kraju zainspiruje odwiedzających Festiwal do poznania innych kultur, tradycji i niezwykle ciekawej historii Ameryki.

INFORMACJE DLA ARTYSTÓW

Galeria Szyb Wilson i Fundacja Eko-Art Silesia zapraszają artystów do współtworzenia XII Art Naif Festiwalu, który odbędzie się od 7 czerwca do 23 sierpnia 2019 roku w Katowicach. W Festiwalu mogą wziąć udział artyści nieprofesjonalni, niezależnie od wieku, miejsca zamieszkania, czy techniki wykonywania prac. Podczas Festiwalu chcemy przede wszystkim zaprezentować szeroki wachlarz prac pokazujących bogactwo kulturowe oraz różnorodne, także regionalne, podejście artystów do nurtów i stylistyk.

Motywem przewodnim XII edycji Art Naif Festiwalu będzie Kolumbia. Zdajemy sobie sprawę, że wielu z Państwa poszukuje swojej drogi twórczej w różnych stylistykach i dlatego też tematyka prac jest dowolna i nie muszą się Państwo sugerować krajem przewodnim. Prosimy jednak o zgłaszanie tylko tych prac, które odpowiadają charakterystycznemu dla wystawy nurtowi sztuki naiwnej.

Najważniejsze daty dla artystów:
do 8 kwietnia 2019 – przyjmowanie zgłoszeń na adres projekty@szybwilson.org
do 20 kwietnia 2019 – przesłanie artystom informacji o przyjęciu prac na wystawę
od 6 do 17 maja 2019 – dostarczenie prac do Galerii Szyb Wilson w Katowicach
7 czerwca 2019 – wernisaż wystawy XII Art Naif Festiwalu
23 sierpnia 2019 – finisaż wystawy XII Art Naif Festiwalu

Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem, wypełnieniem formularza technicznego i udziału w XII Art Naif Festiwalu!

Wszystkich artystów oraz gości planujących przyjazd na wernisaż XII Art Naif Festiwalu zachęcamy do zapoznania się z ofertą specjalną bazy noclegowej w Katowicach.

ART JARMARK

ArtJarmark, czyli plenerowy jarmark sztuki i plener malarski, odbędzie się tradycyjnie w ramach tegorocznego Art Naif Festiwalu.

ArtJarmark to spotkanie ze sztuką, okazja nie tylko do zakupu oryginalnych ozdób, obrazów, czy rękodzieła, ale także okazja do podglądania artystów w trakcie pracy na otwartym plenerze malarskim.

XII ArtJarmark odbędzie się w niedzielę 7 lipca na Nikiszowcu (plac Wyzwolenia) od godz. 13:30.

Regulamin Art Jarmark

Formularz zgłoszeniowy ArtJarmark

WSPÓŁPRACA

Wszystkie działania organizowane przez Fundację Eko-Art Silesia, która stworzyła i organizuje Art Naif Festiwal, z założenia mają charakter NON-PROFIT. Festiwal o charakterze międzynarodowym jest dla nas dużym wyzwaniem, również finansowym. Wszystkich, którzy lubią Art Naif Festiwal, kochają sztukę naiwną lub nie chcą aby to co dobre i piękne przestało istnieć, prosimy o wsparcie. 

KOORDYNATOR XII ART NAIF FESTIWALU

Fundacja Eko-Art Silesia poszukuje osoby do pracy w Galerii Szyb Wilson.

Szukamy osoby, która:

– nie boi się nowych wyzwań i jest otwarta na naukę

– potrafi doskonale organizować pracę swoją i innych osób

– jest odporna na stres

– nie boi się podejmować samodzielnych decyzji

– jest obowiązkowa, rzetelna, terminowa i dyspozycyjna

– zna język angielski na poziomie pozwalającym na swobodną komunikację w mowie i piśmie

– ma łatwość pisania tekstów i umiejętności ich redagowania

– wykształcenie: kulturoznawstwo, historia sztuki, polonistyka, filologiczne (może być student lub absolwent)

Do obowiązków na tym stanowisku będą należeć m.in.:

– praca przy organizacji różnych projektów Galerii Szyb Wilson ( m.in. Art Naif Festiwal)

Oferujemy:

– możliwość poznania od podszewki organizacji wystaw i innych wydarzeń kulturalnych

– dużą samodzielność w działaniu i szansę na realizację własnych pomysłów

– możliwość czynnego wykorzystania znajomości języków


STOISKO PROMOCYJNO-INFORMACYJNE

Szukamy studenta/absolwenta kulturoznawstwa, historii sztuki, który:

– zna język angielski

– potrafi współpracować w grupie

– jest sumienny i dokładny

– posiada tzw. zmysł estetyczny

Oferujemy:

– umowę zlecenie/dzieło

– pracę w kreatywnym zespole

– doświadczenie zawodowe przy realizacji międzynarodowego festiwalu

– pogłębienie wiedzy z zakresu realizacji projektów

– wdrażanie własnych pomysłów

Prosimy o przesłanie CV wraz z klauzulą o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych oraz listu motywacyjnego na adres: galeria@szybwilson.org


OFERTA SPRZEDAŻOWA

Podczas XII Art Naif Festiwalu większość prac będzie można zakupić. Aby umożliwić Państwu zapoznanie się z ofertą, w późniejszym terminie zostanie tutaj opublikowany katalog sprzedażowy. Zapraszamy do śledzenia naszej strony internetowej i odwiedzenia Galerii Szyb Wilson w czasie Art Naif Festiwalu.