AKTUALNA EDYCJA FESTIWALU

O SZTUCE NAIWNEJ

Art Brut, outsider art, sztuka naiwna, plastyka nieprofesjonalna – to tylko niektóre określenia sztuki amatorskiej, której podział jest umowny ze względu na to, że granice między tymi pojęciami są płynne, a różnice nieostre. Powszechnie przyjęta definicja mówi jednak, że sztuka naiwna to nic innego jak prostolinijne przedstawianie rzeczywistości, zazwyczaj przez artystów bez wykształcenia akademickiego. Łacińskie tłumaczenie słowa naiwny oznacza wrodzony, naturalny.

Za kolebkę omawianego nurtu uchodzi Francja. Anatole Jakovsky, fundator Międzynarodowego Muzeum Sztuki Naiwnej w Nicei (1982), jako pierwszy zdefiniował sztukę naiwną. Na podstawie badań prowadzonych na sześciu kontynentach zdołał dowieść, że w sztuce naiwnej nie chodzi ani o styl, ani o szkołę. Na całym świecie można bowiem znaleźć artystów, rozwijających wszelkie walory „tego, co wrodzone”, w przeciwieństwie do malarzy, których talent bazuje na „tym, co nabyte”. Działania Jakovsky’ego rozrzeszyły kanon malarzy nurtu naiwnego, do którego początkowo należało tylko pięciu malarzy francuskich: Rousseau, Seraphine, Bouchanta, Vivina i Bombois.

Plastyka nieprofesjonalna nie przynależy ani do kultury niskiej, ani do wysokiej. Oderwanie jej od oficjalnych kierunków, nurtów i stylów czyni ją w pełni niezależną. Sztuka naiwna jest przede wszystkim spontaniczna. Jej twórcy najczęściej przedstawiają świat na podstawie tego, co widzą albo tego, co zanotowali w pamięci. Często ich wizja świata jest idealistyczna. Artyści starają się opowiedzieć wszystko jak najpiękniej, używając całej gamy żywych kolorów, płaskiej plamy i wyraźnego konturu. Wspólnym mianownikiem prac artystów naiwnych jest także niezwykła dbałość o szczegóły, silna ekspresja, instynktowny dobór form i techniki. Kolejną ważną cechą sztuki naiwnej jest widoczny regionalizm – artyści często umieszczają swoje symboliczne i fantastyczne wizje na tle krajobrazu, charakterystycznego dla miejsca, w którym mieszkają. Artystów nieprofesjonalnych cechuje też szczerość, bogata wyobraźnia, pomysłowość i wielkie poświęcenie. W swoich pracach jednoczą oni pierwiastki obyczajowości i codzienności z aspektami duchowymi
i fantastycznymi.

Choć czasem sztuka naiwna jest niesłusznie spychana poza margines „prawdziwej sztuki”, to nieodmiennie porusza tych, którzy poświęcili jej choćby chwilę zainteresowania. Poza tym nurt naiwny wpływa artystyczne kierunki, mody i tendencje, zaś artystów-akademików stymuluje do poszukiwań i przekraczania estetycznych barier. Prace artystów naiwnych zachęcają widza do porzucenia rutyny patrzenia i odbycia podróży po nieznanych zakamarkach wyobraźni oraz mrocznych i tajemniczych ścieżkach emocji.

Art Naif Festiwal – Polska!

W tym wyjątkowym roku naznaczonym trwającą już ponad rok pandemią tematem przewodnim będzie naiwna sztuka polska.
Przesiąknięta optymizmem, bogatą kolorystyką, tworząca bajkowe rzeczywistości będące wynikiem nieograniczonej wręcz wyobraźni artystów zaprasza do magicznego świata sztuki.
 Hasłem tegorocznego Art Naif Festiwalu jest… Polska!

INFORMACJE DLA ARTYSTÓW

Galeria Szyb Wilson i Fundacja Eko-Art Silesia zapraszają artystów do współtworzenia Art Naif Festiwalu, który odbędzie się od 25 czerwca do 11 września 2021 roku w Katowicach. W Festiwalu mogą wziąć udział artyści polscy tworzący w konwencji sztuki naiwnej, niezależnie od wieku, miejsca zamieszkania, czy techniki wykonywania prac. Podczas Festiwalu chcemy przede wszystkim zaprezentować szeroki wachlarz prac pokazujących różnorodność, kreatywność, pasję, bogactwo regionalne Polski – wiele obliczy sztuki naiwnej.

Najważniejsze daty dla artystów:

24 marca – 5 kwietnia 2021 r. – konkurs na obraz promujący Art Naif Festiwal – Polska
12 kwietnia 2021 r. – rozstrzygnięcie konkursu

do 4 maja 2021 r. – przyjmowanie zgłoszeń na adres projekty@szybwilson.org
14 maja 2021 r. – informacja o kwalifikacji do udziału w Festiwalu

od 24 maja do 4 czerwca 2021 r. – dostarczenie prac do Galerii Szyb Wilson w Katowicach

25 czerwca 2021 r. – wernisaż wystawy
11 września 2021 – finisaż wystawy

Ze względów organizacyjnych prosimy o kontakt mailowy (projekty@szybwilson.org) lub telefoniczny (602 267 035) od poniedziałku do piątku w godzinach 17:00-19:00.

Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem, wypełnieniem formularza technicznego i udziału w Art Naif Festiwal – Polska!

PROGRAM

OTWARCIE

26 czerwca (piątek)

Galeria Szyb Wilson, ul. Oswobodzenia 1, Katowice

godz. 18:15 – uroczyste otwarcie XIII Art Naif Festiwalu

ZAKOŃCZENIE

11 września (sobota)

Galeria Szyb Wilson, ul. Oswobodzenia 1, Katowice

godz. 18:00 – uroczyste zakończenie Festiwalu

KATALOG ON-LINE

Zapraszamy do obejrzenia najnowszego katalogu Art Naif Festiwal 🙂

KATALOG XIV ART NAIF FESTIWAL

OFERTA SPRZEDAŻOWA

Wszystkie dzieła sztuki wystawiane podczas festiwalu są sprzedawane (o ile artysta nie zadecyduje inaczej). Zapraszamy do zapoznania się z ofertą sprzedażową XIV Art Naif Festiwal – Polska! Pliki będą dodawane i modyfikowane (aktualizowane) co kilka dni. W celu zakupu, rezerwacji lub dodatkowych pytań zapraszamy do kontaktu telefonicznego: 602 267 035 (od poniedziałku do piątku w godzinach 17:00-19:00, mailowego: projekty@szybwilson.org lub odwiedzenia naszej galerii.