AKTUALNA EDYCJA FESTIWALU

O SZTUCE NAIWNEJ

Art Brut, outsider art, sztuka naiwna, plastyka nieprofesjonalna – to tylko niektóre określenia sztuki amatorskiej, której podział jest umowny ze względu na to, że granice między tymi pojęciami są płynne, a różnice nieostre. Powszechnie przyjęta definicja mówi jednak, że sztuka naiwna to nic innego jak prostolinijne przedstawianie rzeczywistości, zazwyczaj przez artystów bez wykształcenia akademickiego. Łacińskie tłumaczenie słowa naiwny oznacza wrodzony, naturalny.

Za kolebkę omawianego nurtu uchodzi Francja. Anatole Jakovsky, fundator Międzynarodowego Muzeum Sztuki Naiwnej w Nicei (1982), jako pierwszy zdefiniował sztukę naiwną. Na podstawie badań prowadzonych na sześciu kontynentach zdołał dowieść, że w sztuce naiwnej nie chodzi ani o styl, ani o szkołę. Na całym świecie można bowiem znaleźć artystów, rozwijających wszelkie walory „tego, co wrodzone”, w przeciwieństwie do malarzy, których talent bazuje na „tym, co nabyte”. Działania Jakovsky’ego rozrzeszyły kanon malarzy nurtu naiwnego, do którego początkowo należało tylko pięciu malarzy francuskich: Rousseau, Seraphine, Bouchanta, Vivina i Bombois.

Plastyka nieprofesjonalna nie przynależy ani do kultury niskiej, ani do wysokiej. Oderwanie jej od oficjalnych kierunków, nurtów i stylów czyni ją w pełni niezależną. Sztuka naiwna jest przede wszystkim spontaniczna. Jej twórcy najczęściej przedstawiają świat na podstawie tego, co widzą albo tego, co zanotowali w pamięci. Często ich wizja świata jest idealistyczna. Artyści starają się opowiedzieć wszystko jak najpiękniej, używając całej gamy żywych kolorów, płaskiej plamy i wyraźnego konturu. Wspólnym mianownikiem prac artystów naiwnych jest także niezwykła dbałość o szczegóły, silna ekspresja, instynktowny dobór form i techniki. Kolejną ważną cechą sztuki naiwnej jest widoczny regionalizm – artyści często umieszczają swoje symboliczne i fantastyczne wizje na tle krajobrazu, charakterystycznego dla miejsca, w którym mieszkają. Artystów nieprofesjonalnych cechuje też szczerość, bogata wyobraźnia, pomysłowość i wielkie poświęcenie. W swoich pracach jednoczą oni pierwiastki obyczajowości i codzienności z aspektami duchowymi
i fantastycznymi.

Choć czasem sztuka naiwna jest niesłusznie spychana poza margines „prawdziwej sztuki”, to nieodmiennie porusza tych, którzy poświęcili jej choćby chwilę zainteresowania. Poza tym nurt naiwny wpływa artystyczne kierunki, mody i tendencje, zaś artystów-akademików stymuluje do poszukiwań i przekraczania estetycznych barier. Prace artystów naiwnych zachęcają widza do porzucenia rutyny patrzenia i odbycia podróży po nieznanych zakamarkach wyobraźni oraz mrocznych i tajemniczych ścieżkach emocji.

BRAZYLIA JAKO KRAJ PRZEWODNI

Brazylia jest jednym z największych państw świata – zajmuje połowę obszaru Ameryki Południowej. Burzliwa historia tego kraju wpłynęła na wytworzenie nowej i bardzo oryginalnej kultury łączącej elementy europejskie, afrykańskie i amerykańskie. Bardzo ważną dziedziną sztuki w Brazylii jest architektura, z ukształtowanym w II poł. XVIII w. rodzimym brazylijskim stylem architektonicznym aleijadinho na czele (nazwa pochodzi od architekta i rzeźbiarza A.F Lisbǒa, zw. Aleijadinho). W malarstwie brazylijskim pojawiły się praktycznie wszystkie znane kierunki i tendencje od impresjonizmu przez modernizm, ekspresjonizm i surrealizm, aż po sztukę naiwną.

INFORMACJE DLA ARTYSTÓW

Galeria Szyb Wilson i Fundacja Eko-Art Silesia zapraszają artystów do współtworzenia XIII Art Naif Festiwalu, który odbędzie się od 5 czerwca do 21 sierpnia 2020 roku w Katowicach. W Festiwalu mogą wziąć udział artyści nieprofesjonalni, niezależnie od wieku, miejsca zamieszkania, czy techniki wykonywania prac. Podczas Festiwalu chcemy przede wszystkim zaprezentować szeroki wachlarz prac pokazujących bogactwo kulturowe oraz różnorodne, także regionalne, podejście artystów do nurtów i stylistyk.

Motywem przewodnim XIII edycji Art Naif Festiwalu będzie Brazylia. Zdajemy sobie sprawę, że wielu z Państwa poszukuje swojej drogi twórczej w różnych stylistykach i dlatego też tematyka prac jest dowolna i nie muszą się Państwo sugerować krajem przewodnim. Prosimy jednak o zgłaszanie tylko tych prac, które odpowiadają charakterystycznemu dla wystawy nurtowi sztuki naiwnej.

Najważniejsze daty dla artystów:
do 20 kwietnia 2020 – przyjmowanie zgłoszeń na adres projekty@szybwilson.org
do 31 kwietnia 2020 – przesłanie artystom informacji o przyjęciu prac na wystawę
od 4 do 15 maja 2020 – dostarczenie prac do Galerii Szyb Wilson w Katowicach
5 czerwca 2020 – wernisaż wystawy XIII Art Naif Festiwalu
21 sierpnia 2020 – finisaż wystawy XIII Art Naif Festiwalu

Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem, wypełnieniem formularza technicznego i udziału w XIII Art Naif Festiwalu!

PROGRAM

Szczegółowy program wydarzenia ukaże się w późniejszym terminie.

OTWARCIE

5 czerwca (piątek)

Galeria Szyb Wilson, ul. Oswobodzenia 1, Katowice

godz. 18:15 – uroczyste otwarcie XIII Art Naif Festiwalu

Prezentacja dzieł ponad 400 artystów z 46 krajów świata: malarstwo, rzeźba, ceramika, mozaika, witraż; możliwość spotkania i rozmowy z twórcami; wręczenie nagród zwycięzcom XII Art Naif Festiwalu, koncert

INDUSTRIADA

6 czerwca (sobota)

Galeria Szyb Wilson, ul. Oswobodzenia 1, Katowice

Święto Szlaku Zabytków Techniki: zwiedzanie Galerii Szyb Wilson z przewodnikiem, warsztaty, wykłady i inne atrakcje dla dzieci i dorosłych

WARSZTATY

12 czerwca – 21 sierpnia (każda środa Festiwalu)

Galeria Szyb Wilson, ul. Oswobodzenia 1, Katowice

godz. 10:00 i godz. 12:30 – warsztaty plastyczne dla dzieci

Ilość miejsc na warsztatach ograniczona, prosimy o wcześniejsze zapisy: 32 730 32 20 lub projekty@szybwilson.org

ZAKOŃCZENIE

21 sierpnia (piątek)

Galeria Szyb Wilson, ul. Oswobodzenia 1, Katowice

godz. 18:00 – uroczyste zakończenie Festiwalu

Finisaż wystawy, ogłoszenie laureata nagrody publiczności oraz motywu przewodniego następnej edycji Festiwalu, koncert

ART JARMARK

ArtJarmark, czyli plenerowy jarmark sztuki i plener malarski, odbędzie się tradycyjnie w ramach tegorocznego Art Naif Festiwalu.

ArtJarmark to spotkanie ze sztuką, okazja nie tylko do zakupu oryginalnych ozdób, obrazów, czy rękodzieła, ale także okazja do podglądania artystów w trakcie pracy na otwartym plenerze malarskim.

XIII ArtJarmark odbędzie się w niedzielę 5 lipca na Nikiszowcu (plac Wyzwolenia) od godz. 13:00 i potrwa do godz. 19:00.

Regulamin, formularz zgłoszeniowy i program wydarzenia będą dostępne w późniejszym terminie.

 

OFERTA SPRZEDAŻOWA

 

Wszystkie dzieła sztuki wystawiane podczas festiwalu są sprzedawane (o ile artysta nie zadecyduje inaczej). Już w czerwcu pojawi się tutaj festiwalowa oferta sprzedażowa, dzięki czemu wszystkie obrazy będzie można obejrzeć wygodnie w domu. W celu zakupu zapraszamy do kontaktu telefonicznego:

32 730 32 20,

mailowego:

projekty@szybwilson.org

lub odwiedzenia naszej galerii.