AKTUALNA EDYCJA FESTIWALU

O SZTUCE NAIWNEJ

Art Brut, outsider art, sztuka naiwna, plastyka nieprofesjonalna – to tylko niektóre określenia sztuki amatorskiej, której podział jest umowny ze względu na to, że granice między tymi pojęciami są płynne, a różnice nieostre. Powszechnie przyjęta definicja mówi jednak, że sztuka naiwna to nic innego jak prostolinijne przedstawianie rzeczywistości, zazwyczaj przez artystów bez wykształcenia akademickiego. Łacińskie tłumaczenie słowa naiwny oznacza wrodzony, naturalny.

Za kolebkę omawianego nurtu uchodzi Francja. Anatole Jakovsky, fundator Międzynarodowego Muzeum Sztuki Naiwnej w Nicei (1982), jako pierwszy zdefiniował sztukę naiwną. Na podstawie badań prowadzonych na sześciu kontynentach zdołał dowieść, że w sztuce naiwnej nie chodzi ani o styl, ani o szkołę. Na całym świecie można bowiem znaleźć artystów, rozwijających wszelkie walory „tego, co wrodzone”, w przeciwieństwie do malarzy, których talent bazuje na „tym, co nabyte”. Działania Jakovsky’ego rozrzeszyły kanon malarzy nurtu naiwnego, do którego początkowo należało tylko pięciu malarzy francuskich: Rousseau, Seraphine, Bouchanta, Vivina i Bombois.

Plastyka nieprofesjonalna nie przynależy ani do kultury niskiej, ani do wysokiej. Oderwanie jej od oficjalnych kierunków, nurtów i stylów czyni ją w pełni niezależną. Sztuka naiwna jest przede wszystkim spontaniczna. Jej twórcy najczęściej przedstawiają świat na podstawie tego, co widzą albo tego, co zanotowali w pamięci. Często ich wizja świata jest idealistyczna. Artyści starają się opowiedzieć wszystko jak najpiękniej, używając całej gamy żywych kolorów, płaskiej plamy i wyraźnego konturu. Wspólnym mianownikiem prac artystów naiwnych jest także niezwykła dbałość o szczegóły, silna ekspresja, instynktowny dobór form i techniki. Kolejną ważną cechą sztuki naiwnej jest widoczny regionalizm – artyści często umieszczają swoje symboliczne i fantastyczne wizje na tle krajobrazu, charakterystycznego dla miejsca, w którym mieszkają. Artystów nieprofesjonalnych cechuje też szczerość, bogata wyobraźnia, pomysłowość i wielkie poświęcenie. W swoich pracach jednoczą oni pierwiastki obyczajowości i codzienności z aspektami duchowymi
i fantastycznymi.

Choć czasem sztuka naiwna jest niesłusznie spychana poza margines „prawdziwej sztuki”, to nieodmiennie porusza tych, którzy poświęcili jej choćby chwilę zainteresowania. Poza tym nurt naiwny wpływa artystyczne kierunki, mody i tendencje, zaś artystów-akademików stymuluje do poszukiwań i przekraczania estetycznych barier. Prace artystów naiwnych zachęcają widza do porzucenia rutyny patrzenia i odbycia podróży po nieznanych zakamarkach wyobraźni oraz mrocznych i tajemniczych ścieżkach emocji.

W stronę słońca! – optymistycznie patrzymy w przyszłość

W tym wyjątkowym roku naznaczonym epidemią koronawirusa COVID-19 tematem przewodnim jest po prostu sztuka naiwna, która jednoczy artystów z całego świata już od trzynastu lat, która posiada niezwykłą, terapeutyczną moc zarówno dla jej twórców, jak i odbiorców i która daje wiarę i nadzieję.
Przesiąknięta optymizmem, bogatą kolorystyką, tworząca bajkowe rzeczywistości będące wynikiem nieograniczonej wręcz wyobraźni artystów zaprasza do magicznego świata sztuki.
 Hasło trzynastej edycji Art Naif Festiwalu brzmi – W stronę Słońca!

INFORMACJE DLA ARTYSTÓW

Galeria Szyb Wilson i Fundacja Eko-Art Silesia zapraszają artystów do współtworzenia XIII Art Naif Festiwalu, który odbędzie się od 26 czerwca do 21 sierpnia 2020 roku w Katowicach. W Festiwalu mogą wziąć udział artyści nieprofesjonalni, niezależnie od wieku, miejsca zamieszkania, czy techniki wykonywania prac. Podczas Festiwalu chcemy przede wszystkim zaprezentować szeroki wachlarz prac pokazujących bogactwo kulturowe oraz różnorodne, także regionalne, podejście artystów do nurtów i stylistyk.

Najważniejsze daty dla artystów:
do 20 kwietnia 2020 – przyjmowanie zgłoszeń na adres projekty@szybwilson.org
do 31 kwietnia 2020 – przesłanie artystom informacji o przyjęciu prac na wystawę
od 4 do 15 maja 2020 – dostarczenie prac do Galerii Szyb Wilson w Katowicach
26 czerwca 2020 – wernisaż wystawy XIII Art Naif Festiwalu
21 sierpnia 2020 – finisaż wystawy XIII Art Naif Festiwalu

Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem, wypełnieniem formularza technicznego i udziału w XIII Art Naif Festiwalu!

PROGRAM

OTWARCIE

26 czerwca (piątek)

Galeria Szyb Wilson, ul. Oswobodzenia 1, Katowice

godz. 18:15 – uroczyste otwarcie XIII Art Naif Festiwalu

Prezentacja dzieł ponad 300 artystów z 30 krajów świata: malarstwo, rzeźba, ceramika, mozaika, witraż; możliwość spotkania i rozmowy

z twórcami; koncert zespołu Pedro y Mari

ZAKOŃCZENIE

21 sierpnia (piątek)

Galeria Szyb Wilson, ul. Oswobodzenia 1, Katowice

godz. 18:00 – uroczyste zakończenie Festiwalu

Finisaż wystawy, ogłoszenie motywu przewodniego następnej edycji Festiwalu, koncert

KATALOG ON-LINE

Drodzy Artyści i miłośnicy sztuki naiwnej, z wielką przyjemnością przedstawiamy Państwu katalog XIII Art Naif Festiwal – W stronę Słońca! w formie elektronicznej.

KATALOG XIII ART NAIF FESTIWAL – W STRONĘ SŁOŃCA!

OFERTA SPRZEDAŻOWA

Wszystkie dzieła sztuki wystawiane podczas festiwalu są sprzedawane (o ile artysta nie zadecyduje inaczej). Zapraszamy do zapoznania się z ofertą sprzedażową XIII Art Naif Festiwal – W stronę Słońca! Pliki będą dodawane i modyfikowane (aktualizowane) co kilka dni. W celu zakupu, rezerwacji lub dodatkowych pytań zapraszamy do kontaktu telefonicznego: 32 730 32 20, mailowego: projekty@szybwilson.org lub odwiedzenia naszej galerii.

Afryka – Burkina Faso

Afryka – Gambia

Afryka – Tanzania

Ameryka Północna – Kanada, Kuba

Ameryka Środkowa – Haiti

Ameryka Południowa – Argentyna, Brazylia, Urugwaj, Wenezuela

Azja – Indie

Azja – Izrael 188-192

Azja – Izrael 193-197

Europa – Czechy, Słowacja

Europa – Finlandia

Europa – Francja, Hiszpania, Portugalia

Europa – Grecja

Europa – Litwa, Łotwa

Europa – Niderlandy, Niemcy

Europa – Rumunia

Europa – Ukraina

Europa – Węgry

Europa – Włochy

Polska 5-8

Polska 9-11

Polska 12-16

Polska 17-21

Polska 23-27

Polska 29-33

Polska 34-38

Polska 39-42

Polska 43-48

Polska 49-54

Polska 55-60

Polska 61-65

Polska 66-69

Polska 71-73

Polska 74-78

Polska 80-86

Polska 87-92

Polska 93-94

Polska 96-99

Polska 100-107

Polska 108-113

Polska 115-116

Polska 117-121

Polska 122-125

Polska 126

Polska 127-131

Polska 132-134

Polska 135-138

Polska – Kolekcja Barwy Śląska

Polska – Czeladzka Grupa Artystyczna POINT

Polska – Sosnowiecka Spółdzielnia Socjalna 1-14

Polska – Sosnowiecka Spółdzielnia Socjalna 15-25

Polska – Sosnowiecka Spółdzielnia Socjalna 26-32

Polska – Środowiskowy Dom Samopomocy w Gliwicach 1-14

Polska – Środowiskowy Dom Samopomocy w Gliwicach 15-29

Stan na dzień: 17.08.2020r.

ART NAIF PICNIC

Art Naif Picnic to spotkanie Artystów z Miłośnikami Sztuki.

W ramach Art Naif Picnic planowane są:

– jarmark rękodzielniczy
– otwarty plener artystów naiwnych biorących udział w wystawie
– piknik na trawie organizowany we współpracy z Moodro Cafe
– atrakcje dla dzieci na świeżym powietrzu (gry, zabawy, warsztaty artystyczne i kreatywne)
– muzyka na żywo
– loteria

Spotkanie odbędzie się na rozległych terenach zielonych i dziedzińcu Galerii Szyb Wilson.

Serdecznie zapraszamy Państwa 9 sierpnia 2020 r. (niedziela) w godz. 12:00 – 18:00.
prosimy o zgłoszenie deklaracji uczestnictwa do 1 sierpnia 2020 r.

Formularz zgłoszeniowy ArtNaif Picnic