AKTUALNA EDYCJA FESTIWALU

O SZTUCE NAIWNEJ

Art Brut, outsider art, sztuka naiwna, plastyka nieprofesjonalna – to tylko niektóre określenia sztuki amatorskiej, której podział jest umowny ze względu na to, że granice między tymi pojęciami są płynne, a różnice nieostre. Powszechnie przyjęta definicja mówi jednak, że sztuka naiwna to nic innego jak prostolinijne przedstawianie rzeczywistości, zazwyczaj przez artystów bez wykształcenia akademickiego. Łacińskie tłumaczenie słowa naiwny oznacza wrodzony, naturalny.

Za kolebkę omawianego nurtu uchodzi Francja. Anatole Jakovsky, fundator Międzynarodowego Muzeum Sztuki Naiwnej w Nicei (1982), jako pierwszy zdefiniował sztukę naiwną. Na podstawie badań prowadzonych na sześciu kontynentach zdołał dowieść, że w sztuce naiwnej nie chodzi ani o styl, ani o szkołę. Na całym świecie można bowiem znaleźć artystów, rozwijających wszelkie walory „tego, co wrodzone”, w przeciwieństwie do malarzy, których talent bazuje na „tym, co nabyte”. Działania Jakovsky’ego rozrzeszyły kanon malarzy nurtu naiwnego, do którego początkowo należało tylko pięciu malarzy francuskich: Rousseau, Seraphine, Bouchanta, Vivina i Bombois.

Plastyka nieprofesjonalna nie przynależy ani do kultury niskiej, ani do wysokiej. Oderwanie jej od oficjalnych kierunków, nurtów i stylów czyni ją w pełni niezależną. Sztuka naiwna jest przede wszystkim spontaniczna. Jej twórcy najczęściej przedstawiają świat na podstawie tego, co widzą albo tego, co zanotowali w pamięci. Często ich wizja świata jest idealistyczna. Artyści starają się opowiedzieć wszystko jak najpiękniej, używając całej gamy żywych kolorów, płaskiej plamy i wyraźnego konturu. Wspólnym mianownikiem prac artystów naiwnych jest także niezwykła dbałość o szczegóły, silna ekspresja, instynktowny dobór form i techniki. Kolejną ważną cechą sztuki naiwnej jest widoczny regionalizm – artyści często umieszczają swoje symboliczne i fantastyczne wizje na tle krajobrazu, charakterystycznego dla miejsca, w którym mieszkają. Artystów nieprofesjonalnych cechuje też szczerość, bogata wyobraźnia, pomysłowość i wielkie poświęcenie. W swoich pracach jednoczą oni pierwiastki obyczajowości i codzienności z aspektami duchowymi
i fantastycznymi.

Choć czasem sztuka naiwna jest niesłusznie spychana poza margines „prawdziwej sztuki”, to nieodmiennie porusza tych, którzy poświęcili jej choćby chwilę zainteresowania. Poza tym nurt naiwny wpływa artystyczne kierunki, mody i tendencje, zaś artystów-akademików stymuluje do poszukiwań i przekraczania estetycznych barier. Prace artystów naiwnych zachęcają widza do porzucenia rutyny patrzenia i odbycia podróży po nieznanych zakamarkach wyobraźni oraz mrocznych i tajemniczych ścieżkach emocji.

AUSTRALIA JAKO KRAJ PRZEWODNI

Australia jest ostatnim miejscem odkrytym przez Europejczyków, a ze względu na swoją odległość wciąż skrywa wiele tajemnic dla mieszkańców Starego Kontynentu. Jest to swego rodzaju tygiel kulturowy, w którym tradycje zachodu stykają się z kulturą wschodu, a wszystko przeplata się z pierwotną kulturą aborygeńską. Podczas XI Art Naif Festiwalu chcemy zaprezentować różnorodność kulturową Australii. Mamy nadzieję, że przybliżenie specyfiki tego kraju zainspiruje odwiedzających Festiwal do poznania innych kultur i tradycji.

INFORMACJE DLA ARTYSTÓW

Galeria Szyb Wilson i Fundacja Eko-Art Silesia zapraszają artystów do współtworzenia XI Art Naif Festiwalu, który odbędzie się od 8 czerwca do 10 sierpnia 2018 roku w Katowicach. W Festiwalu mogą wziąć udział artyści nieprofesjonalni, niezależnie od wieku, miejsca zamieszkania, czy techniki wykonywania prac. Podczas Festiwalu chcemy przede wszystkim zaprezentować szeroki wachlarz prac pokazujących bogactwo kulturowe oraz różnorodne, także regionalne, podejście artystów do nurtów i stylistyk.

Motywem przewodnim XI edycji Art Naif Festiwalu będzie Australia. Zdajemy sobie sprawę, że wielu z Państwa poszukuje swojej drogi twórczej w różnych stylistykach i dlatego też tematyka prac jest dowolna i nie muszą się Państwo sugerować krajem przewodnim. Prosimy jednak o zgłaszanie tylko tych prac, które odpowiadają charakterystycznemu dla wystawy nurtowi sztuki naiwnej.

Najważniejsze daty dla artystów:
do 25 marca 2018 – przyjmowanie zgłoszeń na adres projekty@szybwilson.org
do 9 kwietnia 2018 – przesłanie artystom informacji o przyjęciu prac na wystawę
do 20 maja 2018 – dostarczenie prac do Galerii Szyb Wilson w Katowicach
8 czerwca 2018 – wernisaż wystawy XI Art Naif Festiwalu
10 sierpnia 2018 – finisaż wystawy XI Art Naif Festiwalu

Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem, wypełnieniem formularza technicznego i udziału w XI Art Naif Festiwalu!

Artyści przyjeżdżający na wernisaż XI Art Naif Festiwalu, moga skorzystać ze spejalnej oferty dwóch hoteli, z którymi współpracujemy w tym roku: Hotelu Ibis Budget w Katowicach oraz Hotelu Trojak w Mysłowicach.

Artyści przyjeżdżający na wernisaż XI Art Naif Festiwalu, moga skorzystać ze spejalnej oferty dwóch hoteli, z którymi współpracujemy
w tym roku: Hotelu Ibis Budget w Katowicach oraz Hotelu Trojak w Mysłowicach.

W razie pytań, zapraszamy do kontaktu mailowego. Nasz adres to: projekty@szybwilson.org

PROGRAM FESTIWALU

ART JARMARK

ArtJarmark, czyli plenerowy jarmark sztuki i plener malarski, odbędzie się tradycyjnie w ramach tegorocznego Art Naif Festiwalu.
ArtJarmark to spotkanie ze sztuką, okazja nie tylko do zakupu oryginalnych ozdób, obrazów, czy rękodzieła, ale także okazja do podglądania artystów w trakcie pracy na otwartym plenerze malarskim.

XI ArtJarmark odbędzie się w niedzielę 8 lipca na Nikiszowcu (plac Wyzwolenia) od godz. 13:30.

Formularz zgłoszeniowy ArtJarmark

Regulamin Art Jarmark

OFERTA SPRZEDAŻOWA

Podczas XI Art Naif Festiwalu większość prac będzie można zakupić. Aby umożliwić Państwu zapoznanie się z ofertą, w późniejszym terminie zostanie tutaj opublikowany katalog sprzedażowy. Zapraszamy do śledzenia naszej strony internetowej i odwiedzenia Galerii Szyb Wilson w czasie Art Naif Festiwalu.